შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

ზოგადად, ევროკავშირთან და ევროპის ყველა სახელმწიფოსთან მიმართებაში, განსაკუთრებული პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს ორმხრივად მისაღები ეკონომიკური ხასიათის ხელშეკრულებების რეალიზებისათვის გატარებულ ქმედით ღონისძიებებს.

პარტიის პოზიცია