შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხო პირობებს განაპირობებს, როგორც მოძრაობის ნორმალურად წარმართვისათვის საჭირო საგზაო ნიშნების გამართული ფუნქციონირება; ასევე საგზაო წესების დარღვევისათვის განკუთვნილი სწორი საჯარიმო პოლიტიკის განხორციელება.

პარტიის პოზიცია