შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

ბავშვის უფლებათა დაცვა, უპირველეს ყოვლისა, მათი მშობლებისთვის ნორმალური საქმიანობისათვის საჭირო პირობების შექმნაზე გადის. სახელმწიფომ, საკანონმდებლო ბაზის შექმნის გზით, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს უსახლკარო და მზრუნველობას მოკლებული ბავშვებისათვის შესაბამისი ნორმალური პირობების შექმნას.

პარტიის პოზიცია