შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ფორმირება უნდა ხდებოდეს როგორც - პროპორციული სისტემით, ასევე ერთმანდატიანი და მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული პრინციპით.

პარტიის პოზიცია