შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

„სასამართლო ხელისუფლების" დამოუკიდებლობის ხარისხი შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზაზეა დამოკიდებული, რომელმაც უნდა განსაზღვროს - მოსამართლეთა არჩევის წესიდან დაწყებული, თავად ამ სახელისუფლო შტოს ვერტიკალური სისტემის კომპლექტაციის სამართლებრივი მექანიზმი. სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობა, ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, დიდწილადაა დამოკიდებული, თუ როგორ სამართლებრივ დამოკიდებულებას შეიმუშავებს პარლამენტი 2004-2012 წლებში საქართველოში არსებული დანაშაულებრივი რეჟიმის პირობებში მომუშავე მოსამართლეთა იმ ნაწილის მიმართ, რომლებიც თავადვე წარმოადგენდნენ მანკიერი სახელისუფლო სისტემის ორგანულ ნაწილს.

პარტიის პოზიცია