შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

საქართველოს ბიუჯეტის განაწილება, ქვეყნის ახალი პოლიტიკური სისტემის პირობებითაა განპირობებული.  ასე მაგალითად: ჩვენ მიერ შემუშავებული სქემის მიხედვით, ანუ საქართველოში მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებისა გამო, საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიისათვის, სახელმწიფო  ბიუჯეტის  კანონში დაფიქსირებული საერთო შემოსავლების ათი პროცენტი უნდა იყოს გამოყოფილი. (ეს 10 % მოიცავს სახელმწიფოსა და ეკლესიის მიერ კოორდინირების რეჟიმში განხორციელებული, განათლების, სოციალური უზრუნველყოფისა და ინფრასტრუქტურის საკითხების დარეგულირებისათვის განკუთვნილ ხარჯებს).

პარტიის პოზიცია