შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

საქართველოს მიერ მუდმივი სამხედრო ნეიტრალიტეტის კურსის გატარების აუცილებლობიდან გამომდინარე, ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის წარმმართველი პრიორიტეტი, ეკონომიკური ინტერგრაციის მაღალი ხარისხის დამკვიდრებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული.

პარტიის პოზიცია