შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ერთადერთ წინაპირობად, ჩვენს მიერ შემუშავებულ პრინციპზე დამყარებული - საქართველოს მუდმივი სამხედრო ნეიტრალიტეტის  გამოცხადება გვესახება.

პარტიის პოზიცია