შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

ვფიქრობთ, რომ ქვეყნის ეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესება, საბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდა და მათი ოპტიმალურად განაწილების მექანიზმის შემუშავება იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალური გარემოს გაჯანსაღების უმთავრესი საფუძველია.

პარტიის პოზიცია