შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

ეკონომიკური განვითარების პარამეტრები დიდწილადაა დამოკიდებული ქვეყანაში სამართლებრივი პოლიტიკური სისტემის შექმნაზე ორიენტირებული რეფორმის გატარების მაჩვენებლებზე, რომელთა საბოლოო შედეგები, დიდწილად, საკანონმდებლო ორგანოში ჩვენი გუნდის წარმომადგენლობაზე იქნება დამოკიდებული.

პარტიის პოზიცია