შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

ლარის კურსის სტაბილურობის ერთ-ერთ მთავარ გარანტად გვესახება, ყველა სფეროში ლარის, როგორც ერთადერთ საგადასახადო ერთეულად დამკვიდრების საკანონმდებლო უზრუნველყოფის მექანიზმის სრულყოფა.

პარტიის პოზიცია