შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

საბიუჯეტო შემოსავლების საბოლოო განაწილება ორ ძირითად მიმართულებას ითვალისწინებს:

  • სახელმწიფოს მიერ აღებული საგარეო ვალის მომსახურება. რაც, მიმდინარე ეტაპზე, სასურველია თუკი - მთლიანი შიდა პროდუქტის 20-25 %-ის ფარგლებში იქნება;  

  • ქვეყნის შიდა სახელმწიფო საბიუჯეტო ხარჯები, რომლის მოცულობაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 75-80 %-ის ფარგლებში მოექცევა.
პარტიის პოზიცია