შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

მაღალი ხარისხის ჯანდავითი სისტემის დამკვიდრება ქვეყნის ხელისუფალის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა. ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისათვის საჭიროდ მიგვაჩნია დღეს არსებული  საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლე პირთა მკაცრი დიფერენციაცია შემოსავლების დეკლარაციული მაჩვენებლების გათვალისწინებით.

პარტიის პოზიცია