შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თამარ კეკენაძე - მესამე ძალა

ქალაქი და საბინადრო პირობები უნდა მოერგოს ადამიანს და მის კეთილდღეობას. გამგეობების აქტიურობა და დაგეგმვის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა  მათთვის საბინადრო პირობების გაუმჯობესების საუკეთესო გზაა. ვგეგმავთ დეველოპერებისთვის გარკვეული პირობების შეთავაზებას და ქაოსური მშენებლობების წინააღმდეგ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას, რომლის მიზანია, ადამიანი გახდეს მთავარი ფასეულობა. ჩვენი მიზანია, დავიცვათ წინასწარ შეთანხმებული პირობები ქალაქის განვითარებისა და ადამიანის უსაფრთხოებისთვის ისე, რომ ინვესტორთა ინტერესები არ დაზარალდეს.

მერობის კანდიდატის პოზიცია