შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თამარ კეკენაძე - მესამე ძალა

გვინდა,  თბილისი გახდეს შავი ზღვის რეგიონის ეკონომიკური ცენტრი. ჩვენი მთავარი მიზანია, შევძლოთ თბილისის პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზება -  როგორც სტრატეგიული მდებარეობის, ასევე, კულტურული და სოციოეკონომიკური ფუნქციების გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად შემუშავდა ოთხწლიანი გეგმა, რომლის მთავარი ამოცანაა, ერთი მხრივ, მყისიერად უპასუხოს თბილისში არსებულ მძიმე გამოწვევებს, მეორე მხრივ, შექმნას მყარი საფუძველი ქალაქის პოტენციალის განვითარებისთვის. 

მერობის კანდიდატის პოზიცია