შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თამარ კეკენაძე - მესამე ძალა

ვგეგმავთ ექსპერტების ჩართულობით სპეციალური გეგმის შემუშავებას, რომელიც ეტაპობრივად განსაზღვრავს,  როგორ უნდა მოხდეს მდინარე მტკვრის პოტენციალის გამოყენება - როგორც რეკრეაციული, ასევე, ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად.

მერობის კანდიდატის პოზიცია