შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თამარ კეკენაძე - მესამე ძალა

შემუშავდება მშენებლობის სტიმულირების გეგმა, რომელიც სპეციალურ კვლევებზე დაყრდნობით განსაზღვრავს, რა ტიპის ღონისძიებები უნდა გატარდეს - როგორც დაუსრულებელი მშენებლობების ბოლომდე მისაყვანად და მენაშენეების დასაკმაყოფილებლად, ასევე, ავარიული შენობების რეაბილიტაციისთვის.

მერობის კანდიდატის პოზიცია