შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თამარ კეკენაძე - მესამე ძალა

დაუშვებელია ხელოვნების მუზეუმის დანგრევა. აუცილებელია როგორც ადგილობრივ, ასევე, საერთაშორისო სპეციალისტებთან ერთად, შემუშავდეს შენობის გადარჩენისა და რეაბილიტაციის გეგმა.

მერობის კანდიდატის პოზიცია