შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თამარ კეკენაძე - მესამე ძალა
  • მოეწყობა გამაჯანსაღებელი ცენტრები, აუზები მუნიციპალური პროგრამებით;

  • შეიქმნება პროგრამები კონკრეტული ცნობიერების ასამაღლებლად;

  • კერძო სექტორის თანამონაწილეობით ახალი სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრები გაიხსნება;

  • სკოლებთან თანამშრომლობით ჯანსაღი ცხოვრებისთვის კონკრეტული ბიუჯეტი გამოიყოფა. 
მერობის კანდიდატის პოზიცია