შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თამარ კეკენაძე - მესამე ძალა

ამ მიმართულებით ვგეგმავთ: 1. არსებული ურბანული მწვანე ნარგავების მოვლა-აღდგენას და ადგილობრივი სანერგე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობას; 2. პარკირების გადასახადიდან შემოსული თანხის  მწვანე სივრცეებში რეინვესტირებას; 3. კონკრეტული პირობების შემუშავებას დეველოპერებისთვის, რომლებიც მშენებლობებთან ერთად მწვანე ზონებს შექმნიან.

მერობის კანდიდატის პოზიცია