შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თამარ კეკენაძე - მესამე ძალა

ამ მიმართულებით ჩვენი  მიზანია:

 

  • უსახლკარო პირთა დეფინიციის კომპლექსური განსაზღვრა და მისი სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპთან დაახლოებული განჭვრეტადობა;

  • უსახლკარო პირთა მუდმივი სათანადო საცხოვრებლით ეტაპობრივად უზრუნველყოფა;

  • მუდმივად განახლებადი აღრიცხვიანობის სისტემის შექმნა;

  • არსებული თავშესაფრების პირობების გაუმჯობესება;

  • უსახლკარობის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და  პრევენცია;

  • უსახლკარო პირთა განათლების უფლების რეალიზაცია, ინდივიდუალური პროფესიული განათლება და სოციალური ინტეგრაცია.
მერობის კანდიდატის პოზიცია