შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თამარ კეკენაძე - მესამე ძალა

სწორი, კონკრეტულ საჭიროებებზე ორიენტირებული პროგრამების შემუშავების საფუძველი  რეალური დეცენტრალიზაციაა. ქალაქის ბიუჯეტმა მხოლოდ ამგვარად დაგეგმილი სოციალური პროგრამები უნდა განახორციელოს - კონკრეტული მონიტორინგით, შედეგების გათვლით, სოციალური პრობლემების შემცირებისკენ მიმართული ხედვით. ამ პროცესში უნდა მონაწილეობდნენ მოქალაქეები.

მერობის კანდიდატის პოზიცია