შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თამარ კეკენაძე - მესამე ძალა

მიუხედავად იმისა, რომ კრიმინალთან ბრძოლის საპროცესო, ოპერატიული და საგამოძიებო კომპონენტები ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენცია არ არის, კრიმინალის პრევენციის საკითხში აქტიური წვლილის შეტანას  ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობით, ქუჩების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებით და ცნობიერების ამაღლების კამპანიით ვგეგმავთ.

მერობის კანდიდატის პოზიცია