შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თამარ კეკენაძე - მესამე ძალა

ამ პრობლემის გადასაჭრელად დაგვეხმარება შემდეგი ნაბიჯები: 1. პოპულაციის მართვა-კასტრაცია/სტერილიზაციის პროგრამის სრულფასოვნად ამოქმედება; 2. მიკედლების ინსტიტუტის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია; 3. მუნიციპალური თავშესაფრების ფუნქციონირების გაუმჯობესება.

მერობის კანდიდატის პოზიცია