შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თამარ კეკენაძე - მესამე ძალა

1. შშმ პირებზე, მოხუცებსა და ბავშვებზე მორგებული ერთიანი, ქალაქის ყველა ნაწილთან ინტეგრირებული გარემოს შექმნით;

 

2. პარკინგის რეგულაციების გაუმჯობესებით და საპარკინგე სივრცეების მოწესრიგებით, რათა ტროტუარები არ გადაიტვირთოს მანქანებით.

მერობის კანდიდატის პოზიცია