შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თამარ კეკენაძე - მესამე ძალა

თბილისის დასუფთავების საკითხის მოსაგვარებლად აუცილებელია:

 

1. შეიქმნას ღირსეული სამუშაო პირობები ამ სფეროში დასაქმებულთათვის, რაც გულისხმობს როგორც სახელფასო განაკვეთის ზრდას, ასევე, სამუშაო საათებისა და სხვა პირობების მოწესრიგებას;

 

2. თანამედროვე სტანდარტის ტექნიკით აღიჭურვოს შესაბამისი სამსახურები;

 

3. სრულფასოვნად დაინერგოს ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემა.

მერობის კანდიდატის პოზიცია