შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კალაძე - ქართული ოცნება

არც ერთი უსახლკარო ოჯახი - არსებული მწვავე პრობლემის აღმოფხვრის მიზნით, ჩვენ მუშაობის სისტემური მიდგომა ვარჩიეთ, რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სპეციალური ახალი პროგრამის შექმნას, რომლითაც მოხდება უსახლკარო ოჯახებისთვის საჭირო საცხოვრებელი ფართობების შეძენა და სარგებლობის უფლებით გადაცემა. ამ პროგრამის განხორციელების შედეგად, თბილისის მუნიციპალიტეტში აღარ გვეყოლება არც ერთი უსახლკარო ოჯახი.

მერობის კანდიდატის პოზიცია