შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კალაძე - ქართული ოცნება

მრავალშვილიანი და შშმ პირების სწავლის დაფინანსება -  მრავალშვილიანი ოჯახების წევრი სტუდენტებისა და შშმ სტუდენტების უმაღლეს განათლებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელდება თბილისში რეგისტრირებული ზემოაღნიშნული პირების სწავლის დაფინანსება ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ამ მიმართულებით ყოველწლიურად დაფინანსდება 600-ზე მეტი სტუდენტი.

მერობის კანდიდატის პოზიცია