შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ნიკა მელია - ძალა ერთობაშია

ქალაქის განვითარების გეგმის შემდგომი სრულყოფა და ნებისმიერი ცვლილება უნდა განხორციელდეს საზოგადოებრივ ექსპერტთა დასკვნების საფუძველზე და მათი ფართო ჩართულობით. ამისათვის უნდა შეიქმნას მყარი ინსტიტუციური ჩარჩო: შემდგომში - თვითნებური (თუნდაც არაკორუფციული), არაპროფესიონალური გადაწყვეტილებების გამოსარიცხად.

 

 

მერობის კანდიდატის პოზიცია