შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ნიკა მელია - ძალა ერთობაშია

პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია სახელფასო პოლიტიკის მოწესრიგება და რეალობასთან შესაბამისობა. აუცილებელია ტექნიკისა და თანამშრომელთა პირადი აღჭურვილობის მუდმივი განახლება; ნაგავსაყრელ პოლიგონზე არსებული პრობლემების სასწრაფოდ გამოსწორება. მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება სამშენებლო ნარჩენების გატანა-უტილიზაცია, რაც დაუყოვნებლივ  მოგვარებას საჭიროებს.

მერობის კანდიდატის პოზიცია