შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ანა ბიბილაშვილი - ლელო საქართველოსთვის

თბილისი ისტორიულად ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ადგილია. დაუშვებელია ქალაქის ქუჩებში განსხვავებული ნიშნით ადამიანების დევნა და მათ მიმართ ძალადობა. თბილისი უნდა იყოს თანასწორობის, თანადგომის, განვითარებისა და თანაბარი  შესაძლებლობის ქალაქი ყველასათვის.

მერობის კანდიდატის პოზიცია