შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ანა ბიბილაშვილი - ლელო საქართველოსთვის

ამ მიმართულებით იგეგმება საჯარო სკოლებისა და ბაგა-ბაღების ექიმისა და ექთნის ინსტიტუტის გაძლიერება.

 

შევქმნით დამატებით დიაგნოსტიკურ, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მუნიციპალურ პროგრამებს ხანდაზმული, სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსებისთვის.

 

შევქმნით სპეციალურ მუნიციპალურ პროგრამას, რომელიც უზრუნველყოფს უფასოდ და შეღავათიანი ფასებით მედიკამენტების მიწოდებას თბილისის მოწყვლადი მოსახლეობისათვის, რომელიც ამ კატეგორიის ინტერესებს დაიცავს.

მერობის კანდიდატის პოზიცია