შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ანა ბიბილაშვილი - ლელო საქართველოსთვის

ჩვენი მიზანია, თბილისი ყველასათვის  თანასწორი შესაძლებლობების ქალაქად იქცეს. მათ შორის, მობილობისა და საჯარო სივრცით სარგებლობის თანასწორობის, რაც სწორი პოლიტიკითაა შესაძლებელი. შესაბამისად, ქალაქის ინფრასტრუქტურა სრულად უნდა ადაპტირდეს - საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის სრულყოფილი გამოყენებით.

მერობის კანდიდატის პოზიცია