შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ანა ბიბილაშვილი - ლელო საქართველოსთვის

ჩვენ გვაქვს სუფთა ქალაქის ერთიანი კონცეფცია, რომელიც მოიცავს როგორც ქუჩების რეგულარულ დასუფთავებას, ისე ნარჩენების ერთიანი პოლიტიკის განსაზღვრას, რაც გულისხმობს ნარჩენების დახარისხებისა და სეპარაციის წახალისებას, ნარჩენების შეგროვება- გატანის ევროპული მართვის მოდელს. 4 წელიწადში დასრულდება თანამედროვე ნაგავგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა კერძო-საჯარო პარტნიორობის მოდელით და მომზადდება არსებული პოლიგონების კონსერვაცია/განახლების გეგმა.

მერობის კანდიდატის პოზიცია