შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი გახარია - საქართველოსთვის

ჩვენი მიზანია მეტი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორის მოზიდვა - საინვესტიციო შეთავაზებები ბიზნესს. მოხდება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების ინვენტარიზაცია და საინვესტიციო შეთავაზებებად შეკვრა; განხორციელდება საინვესტიციო პროექტები საპარკინგე ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა წლობით გაჩერებულ პროექტებს და მათი შემდგომი განხორციელების გადაწყვეტილებებს.

მერობის კანდიდატის პოზიცია