შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი გახარია - საქართველოსთვის

დღესდღეობით ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს არაეფექტიანი ბიუროკრატია და ბიზნესის "არახელშემწყობი" გარემო. გადაჭარბებული ბიუროკრატიული პროცედურები და "არათანაბარი" პირობები ხელს უშლის სამეწარმეო ინიციატივების რეალიზებას, ახალი პერსპექტიული პროექტების განხორციელებას, მეტი ინვესტიციების მოზიდვას.

მერობის კანდიდატის პოზიცია