შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი გახარია - საქართველოსთვის

1. ეფექტიანი და კეთილსინდისიერი მმართველობით თითოეული ბიზნესის და მოქალაქისთვის თანაბარი პირობების შექმნა, ეკონომიკური ინიციატივის ხელშეწყობა/წახალისება;

 

2. მეტი ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორის მოზიდვა - საინვესტიციო შეთავაზებები ბიზნესს;

 

3. წლობით გაჩერებული პროექტების გადახედვა, რომელთაც აქვთ ეკონომიკური პოტენციალი და ამ პროექტებთან დაკავშირებით შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება თბილისის ეკონომიკის განვითარებისთვის.

მერობის კანდიდატის პოზიცია