შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი გახარია - საქართველოსთვის

ჩვენი პრიორიტეტების ეფექტიანად განხორციელებით, აუცილებლად მივიღებთ თბილისის თითოეული მცხოვრების, თითოეული ოჯახისთვის უკეთეს და უფრო უზრუნველყოფილ - უსაფრთხო, კომფორტულ, ეკონომიკურად განვითარებულ გარემოს და ცხოვრების უკეთეს პირობებს! ჩვენი მიზანია:

 

1. ეკონომიკურად განვითარებული თბილისი!

2. ტრანსპორტითა და ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფილი თბილისი!

3. ურბანულად განვითარებული და ხარისხიანი მუნიციპალური სერვისებით უზრუნველყოფილი თბილისი!

4. ეკოლოგიურად სუფთა და გამწვანებული თბილისი!

5. სოციალურად უზრუნველყოფილი თბილისი!

6.  თბილისი კორუფციისა და ნეპოტიზმის გარეშე!

მერობის კანდიდატის პოზიცია