შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი გახარია - საქართველოსთვის

ჩვენი მიზანია ეკოლოგიურად სუფთა და გამწვანებული თბილისი!

 

1. არსებული სარეკრეაციო სივრცეების მოვლა-პატრონობა;

 

2. მეტი ახალი სარეკრეაციო სივრცის შექმნა, მათ შორის, ქალაქის ცენტრალური მულტიფუნქციური ზონების განვითარება;

 

3. მდინარე მტკვრის გასწვრივ საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელება.

მერობის კანდიდატის პოზიცია