შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი გახარია - საქართველოსთვის

ჩვენი მიზანია:

 

  • მიზნობრივი მუნიციპალური ან ადგილობრივი სოციალური დახმარების სქემების შექმნა, რომელიც ჩაანაცვლებს დღეს არსებულ სისტემას და რეალური შემავსებლის ფუნქციას შეასრულებს;

  • ჯანდაცვის პროგრამებისა და მედიკამენტების ხარჯების დაფინანსების მასშტაბის გაზრდა პრიორიტეტული კატეგორიების მიხედვით;

  • თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის რესურსების ზრდა და ინფრასტრუქტურის განახლება;

  • უფასო სასადილოების ფუნქციონირების გაგრძელება და მათი სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება.
მერობის კანდიდატის პოზიცია