შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი გახარია - საქართველოსთვის

გაიზრდება ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები, გაფართოვდება ბენეფიციართა წრე და დაემატება ახალი პრიორიტეტული მიმართულებები.

მერობის კანდიდატის პოზიცია