შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი გახარია - საქართველოსთვის

ჩვენი მიზანია:

 

  • განხორციელდეს თავისუფალი, ხარისხიანი და სამართლიანი მართლმსაჯულება, რომელიც თავისუფალია გავლენებისა და კორუფციისგან; ემსახურება ადამიანს, მის საჭიროებებს; უზრუნველყოფს კრიმინალისგან უსაფრთხო გარემოს, სამართლიან პასუხისგებას, ღირსეულ მოპყრობას, დამნაშავის რეაბილიტაციას და საზოგადოებაში დაბრუნებას; თანაბრად იცავს ყველას.

 

  • უზრუნველვყოთ მართლმსაჯულების სისტემის ყველა რგოლის შეთანხმებული მუშაობა და კრიმინალის წინააღმდეგ თანმიმდევრული და პრევენციული პოლიტიკა.
მერობის კანდიდატის პოზიცია