შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი გახარია - საქართველოსთვის
  • კომპეტენციის შესაბამისად, მნიშვნელოვანია თბილისის საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე ხარისხიანი და შეუზღუდავი წვდომა.

 

  • ამ მხრივ, პრიორიტეტულია საბავშვო ბაღები პრინციპით - "არცერთი ბავშვი ბაღის გარეშე." მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ჩვენი მიზანია ბაღების რაოდენობის ზრდა, მათ შორის, საჯარო-კერძო თანამშრომლობის მოდელის დანერგვით.

 

  • ასევე, ძალზედ მნიშვნელოვანია ურბანულად სწრაფად მზარდ რაიონებში საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის, მათ შორის, სკოლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
მერობის კანდიდატის პოზიცია