შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი გახარია - საქართველოსთვის

საკითხი საჭიროებს კომპლექსურ მიდგომას როგორც თავშესაფრების უზრუნველყოფის, ისე, ზოგადად, თანმიმდევრული პოლიტიკის განხორციელების მიმართულებით.

მერობის კანდიდატის პოზიცია