შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი გახარია - საქართველოსთვის
  • შშმ პირების საზოგადოებაში ინკლუზიურად ჩართვის მიზნით შემუშავდება შშმ პირების ხელშეწყობის სტრატეგია, რომელიც, ერთი მხრივ, ორიენტირებული იქნება ამ პირთა ეკონომიკურ აქტივობაში სრულფასოვნად ჩასართველად, მეორე მხრივ, მათთვის თანამედროვე სოციალური მხარდაჭერის შექმნისთვის.

 

  • დაინერგება შშმ პირთა საჭიროებებზე მორგებული სერვისები და გაიმართება - უკვე არსებული. პირველ ეტაპზე მოხდება სკოლებისა და ბაღების ინფრასტრუქტურის ადაპტირება. ასევე, გადამზადების საფუძველზე, ხელი შეეწყობა შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სამუშაო ადგილების შექმნას.
მერობის კანდიდატის პოზიცია