შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი გახარია - საქართველოსთვის

ამისათვის საჭიროა შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა (მათ შორის, შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის) და ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პოლიტიკის გატარება. ეს უკანასკნელი ჩვენთვის პრიორიტეტულია და მასზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ვიმუშავებთ. მათ შორის, ჭკვიანი კამერების ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით.

მერობის კანდიდატის პოზიცია