შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კითხვარი

იმისათვის, რომ, ერთი მხრივ, წაგვეხალისებინა კონკრეტული, შედეგზე ორიენტირებული და მკაფიო წინასაარჩევნო ხედვების ჩამოყალიბება პოლიტიკურ პარტიებში და, მეორე მხრივ, მათი ხედვები საზოგადოებისათვის მოსახერხებელი ფორმით მიგვეწოდებინა, საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს შევთავაზეთ მოკლე, ლაკონიური პასუხები გაეცათ ქვეყნისათვის აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხებთან მიმართებით.


ქვემოთ მოყვანილი კითხვარი განკუთვნილია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიებისათვის. დაინტერესებულ სუბიექტებს საშუალება აქვთ გამოგზავნონ შევსებული კითხვარები ელფოსტის მისამართზე: contact@eecmd.org


ჩამოტვირთეთ კითხვარი წინასაარჩევნო პროგრამისთვის

Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage
პროექტის დონორი
პროექტი ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.