შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ერთიანი საქართველო - დემოკრატიული მოძრაობა

„ერთიანი საქართველო - დემოკრატიული მოძრაობა“ 2008 წლის 23 ნოემბერს დაფუძნდა. 2019 წლის ივნისში განხორციელებული რებრენდინგის შემდეგ პარტიის სახელწოდებაა „ერთიანი საქართველო - დემოკრატიული მოძრაობა“. პარტიის თავმჯდომარეა ნინო ბურჯანაძე.

პარტიის მიზნებია: საქართველოს, როგორც ერთიანი, დამოუკიდებელი, ძლიერი, ევროპული სტილის დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული და ტერიტორიული თავისებურებების გათვალისწინებით; ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და კონსტიტუციური სამართლიანობის აღდგენა, ზრუნვა მისი შენარჩუნებისთვის; ქართული ეროვნული ტრადიციების განვითარება; დემოკრატიული ინსტიტუტების დამკვიდრება და განმტკიცება; ეკონომიკური განვითარება და ადამიანის საყოველთაო უფლებების დაცვაზე ზრუნვა.

პარტიის ვებგვერდი: www.democrats.ge

ჩამოტვირთეთ კითხვარის სრული ვერსია

მოუსმინეთ კითხვარის აუდიო ვერსიას


კითხვარის აუდიო ვერსიები საქართველოს უსინათლოთა კავშირის მიერ მომზადდა.

პარტიის პოზიცია