შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
  • განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიულ განვითარებასა და ანაზღაურების სისტემის გაუმჯობესებას, ჩამოყალიბდება პოლიტიკის დაგეგმვის ეფექტიანი და ინკლუზიური სისტემა;
  • მუდმივად გაუმჯობესდება საჯარო სერვისების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა, მათ შორის უზრუნველყოფილი იქნება მოქალაქეებისთვის კიდევ უფრო მეტ ელექტრონულ მომსახურებაზე წვდომა.

პარტიის პოზიცია