შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავებზე სწრაფი და ხარისხიანი მართლმსაჯულების უზრუნველყოფას. უზრუნველყოფილი იქნება მოსამართლეთა და სასამართლო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განვითარება.

პარტიის პოზიცია